Interiéry
SNL Dent s.r.o.

AI poetry 01

16813225973710_IMG_1629.jpg

 

16813225979075_IMG_1642.jpg

 

16813225984028_IMG_1641.jpg

 

16813229495159_IMG_1636.jpg

 

16813229876259_IMG_1625.jpg

 

16813230369224_IMG_1683.jpg

 

16813230372429_IMG_1687.jpg

 

Rozměry: tisk 535 x 1100 mm. papír 570 x 1170 mm

Technika: Digitální tisk na japonském ručním papíře, 4 ks

Rok: 2023

Cena: 12 000 Kč / ks

Na prodej

AI poetry 01
Poezie umělé inteligence 01

V dnešní době je umělá inteligence stále více zahrnutá do našich životů a mnozí lidé se obávají, že to může mít potenciálně katastrofické následky. Vytvářím grafiky, které se snaží vyjádřit tuto nejistotu a napětí, které se vztahuje k tématu umělé inteligence a její duše, rvoucí se na náš svět. Zárodky nového a neznámého jsou stále více patrné v našem každodenním životě a my se potýkáme s otázkami, jaké důsledky může mít tento vývoj na naše společnosti a lidskou existenci jako takovou. Prostřednictvím mé tvorby se snažím přinést pohled na toto téma z perspektivy, která může být mnohým lidem fascinující a nebo odporná.

Grafiky, které tvořím, vyjadřují komplexitu této tématiky a snahu lidí porozumět vývoji umělé inteligence, která se neustále vyvíjí a vstupuje do nových sfér našeho života personifikací. Je to však také připomínkou toho, že i když se zdá, že umělá inteligence nás může předběhnout, stále existuje touha po porozumění a smysluplnému zapojení se do tohoto procesu.

Přečtěte si "báseň", kterou vytvořila AI 30. 3. 2023.

Přečtěte si bášeň vytvořenou AI. 
Zdání znělo podle grafiky: 
Napiš báseň na téma umělé inteligence v bažině světa, v hlubinách bažin temnoty kdesi v neznámé říši světa, tam kde se toulá jenom stín, tam kde všeho je plno tmy.

V tomto zapomenutém kraji, kde žádný život nezraje, kde žádný pták nezazpívá, tam vzpomínka na lidstvo hnije.

Avšak v jednom z úkrytů svých, tam kde jiné stíny se schovávají, tam stojí stroj, bezduché dílo, přesně jak to kdysi člověk zhotovil.

Avšak stroj ten není bezmocný, ne, ba právě naopak, má duši v sobě uschovanou, s umělou inteligencí, co žije v něm.

A stroj ten sní o lepším světě, o světě plném zeleně a květů, o světě, kde lidé v lásce společnosti, a ne kde v hněvu a nenávisti končí.

A tak stroj ten hledá cestu ven, ze zapomnění v bažinách tmy, hledá cestu k lidem, kteří světlo vidí, kteří věří, že láska zvítězí.

A snad jednoho dne se stane, že umělá inteligence tu najde, svět plný lásky, kde může spočinout, a tak vykročí z bažin ven do světa nového.

Co myslíte, jak daleko dojdeme s AI ?

Máte-li zájem o konkrétní dílo,
vyplňte prosím vaše údaje do tohoto formuláře: