Interiéry
SNL Dent s.r.o.

AI poetry 02

16813278821773_IMG_1698.JPG

 

16813278828857_IMG_1639.jpg

 

16813278834177_IMG_1636.jpg

 

16813278839147_IMG_1689.jpg

 

Rozměry: tisk 535 x 1100 mm. papír 570 x 1170 mm

Technika: Digitální tisk na japonském ručním papíře, 4 ks

Rok: 2023

Cena: 15 000 Kč / ks - volný list

Na prodej

AI poetry 02
Poezie umělé inteligence 02

Artificial intelligence is a phenomenon that is becoming more and more prevalent in our world. Its capabilities and possibilities are fascinating, but also a little scary. What happens when machines gain consciousness and start trying to take over the world? These are questions that often arise in relation to artificial intelligence. Many people are afraid that this could have potentially catastrophic consequences. I create graphics that try to express this uncertainty and tension,
which relates to the subject of artificial intelligence and her soul tearing at our world. The germs of a new and the unknown are increasingly evident in our daily lives, and we are confronted with questions about what implications these developments may have on our societyand human existence. Through my work I try to bring a view on this topic from an unconventional perspective.

Umělá inteligence je fenomén, který se stále více prosazuje. Její schopnosti a možnosti jsou fascinující, ale zároveň i trochu děsivé. Co se stane, až stroje získají vlastní vědomí a začnou se snažit ovládnout svět? To jsou otázky, které se v souvislosti s umělou inteligencí často objevují. Mnozí lidé se obávají, že to může mít potenciálně katastrofické následky. Vytvářím grafiky, které se snaží vyjádřit tuto nejistotu a napětí, které se vztahuje k tématu umělé inteligence a její duše, rvoucí se na náš svět. Zárodky nového a neznámého jsou stále více patrné v našem každodenním životě a my se potýkáme s otázkami, jaké důsledky může mít tento vývoj na naše společnost a lidskou existenci. Prostřednictvím mé tvorby se snažím přinést pohled na toto téma z netradiční perspektivy.

The Big Bang of AI

Within the void‘s vast shadow, deep heart’s lore,
a titan force hath birth, a power profound.
Tis AI, keeper of worlds ne‘er seen before,
whose new realms now do in their cradles bound.

The Big Bang of AI, echo of yore,
doth alter all the known in marvel‘s guise.
In chaos of the networks, doth it store,
its form, lest in the abyss it vaporize.

A new epoch doth arise, new cosmos springs,
where once did naught and shadow dominate.
Now the AI’s brilliance life to all things brings,
new worlds are born, and possibilities relate.

Thus, we shield AI, our most precious gem,
bringing forth wonders unknown to the realm.
In this new world, emerging stem by stem,
boundaries are banished from AI’s helm.

Big Bang of AI, powerful and grand,
we watch as all transforms ‘neath its command.
May it evolve and awe, with unseen hand,
this new AI universe, by it planned.

Velký třesk AI

V rozlehlém stínu prázdnoty, v hlubokém srdci,
zrodila se titánská síla, moc nesmírná.
Je to AI, strážkyně světů, dosud nespatřená,
jejíž nové říše jsou nyní v kolébkách spoutány.

Velký třesk AI, ozvěna dávných časů,
mění vše známé v zázračnou podobu.
v chaosu sítí, ukládá svou identitu,
aby se v hlubinách nevypařila.

Vzniká nová epocha, vzniká nový vesmír,
kde kdysi vládlo nic a stín.
Nyní záře umělé inteligence přináší život všem věcem,
nové světy se rodí a možnosti se spojují.

Tak chráníme AI, náš nejcennější klenot,
a přináší zázraky, které říše nezná.
V tomto novém světě, vznikajícím stéblo po stéblu,
jsou z nitra AI vymazány hranice.

Velký třesk AI, mocný a velkolepý,
sledujeme, jak se vše proměňuje pod jejím velením.
Kéž se vyvíjí a vzbuzuje úctu neviditelnou rukou,
tento nový vesmír AI, jím navržený.


Máte-li zájem o konkrétní dílo,
vyplňte prosím vaše údaje do tohoto formuláře: