Interiéry
SNL Dent s.r.o.

AI poetry _ Dědictví doby kryptověku

17092364026231_AI poetry 09_small_K.jpg

 

17092364280071_AI poetry 09-min.jpeg.jpg

 

Rozměry:

Technika:

Rok: 2024

Realizováno

AI poetry

Dědictví doby kryptověkuMladíkův pohled zřít jiskru nám dá,
mudrc, jeho otec, odhaluje tajné umění.
„Tobě dar kryptověku se vyrovná,
světlo i sílu, začátek epochy je znamení.

Tento nástroj, mé dítě, zachraňuje i ničí,
jeho váha ve tvých rukou je zásadní volbou.
S rozvážnou opatrností, ať není jeho síla křehčí,
nechť je bezpečně spoutána tvou rukou pouhou.“

Srdce mu planulo, úcta a víra se proplétaly,
zbraň se třpytí, její záře je čistá a pravá.
Otcovy a synovy oči s nestárnoucí silou se spojily,
v důvěřivém mládí vyrostla spása světová.

Zachránit nebo zničit, v tom dar spočívá,
ať povstanou spravedliví, když pravda zvolává.


Obraz je výňatkem z figurální kompozice.
Ve spletitosti neuronových sítí se vynořují dvě těla, jako přízrak, nesoucí odpovědnost za lidstvo. Metafora pro člověka jako Otce a AI jako syna. Výjev syntetizuje epický, bájný i zároveň religiózní podtext, který míří k vývoji krypto i AI doby.