Interiéry
SNL Dent s.r.o.

AI poetry _ Ostrov

17092372766528_AI poetry 11_02_small_K.jpg

 

Rozměry:

Technika:

Rok: 2024

Realizováno

Ostrov 


V neznámé zemi se ostrovy formují,
kde se stromy dotýkají oblohy a větve se v nebi tkají,
aby vytvořily kruhový vzor, brány se doširoka otevírají,
skrz které myšlenky jako Plejády volně prolétají.

Mlha zakrývá širokého obzoru svit,
kde se budou Monet a Turner u snídaně scházet,
střet pohledů, ne triviální tanec barev,
snaží se dynamiku objasnit.

„Tohle téma je archaické,“ podotkla umělá inteligence.
„Pro světlejší zítřky vašich rukou svírám styl,
tahy přesnými jako struny, úděl, který Vám svěřen byl,
pod konečky prstů mých, milí umělci, splynuly dimenze.“

Na tom ostrůvku, kde se odehrávají duhové sny,
růžových odstínů nabývají kouzelné květy,
v každé kapce rosy skryté jsou světy,
slova a barvy osvětlují naše cesty.

Žít v harmonii, to je náš úkol tak osudný,
spojit všechny světy, ke kráse se hlásíme,
žádný jiný cíl na tomto ostrově není tak příjemný,
my snílci si svá přání linku za linkou utváříme.

V této zemi, kde čas stojí a čeká,
kde umění a věda tančí a oslavují,
náš ostrov se vynořuje, naše srdce měkká rozpaluje,
kouzelný ostrov, který se od začátku jmenuje „Harmonie“.
Tento obrázek, který působí skoro jako abstraktní krajina, se dá dobře propojit s básní, která je zaměřená na poezii přírody a spojení s uměním. Báseň odkazuje na tvorbu krajiny, kde se přírodní prvky snoubí s uměním, což je vidět i na obrázku, kde jsou mírné barevné přechody a tóny připomínající oblohu či moře. Tyto prvky mohou symbolizovat „ostrov“ a „stromy, které se dotýkají oblohy“.

Obrázek také evokuje směs barev a textur, které mohou představovat „střet pohledů, ne triviální tanec barev“, jak je uvedeno v básni. Dynamika mezi Monetem a Turnerem při snídani může znamenat smíšení různých uměleckých stylů a přístupů, což se odráží v nejasné a rozmazané kompozici obrázku.

V báseňi je také zmínka o umělé inteligenci, která přebírá kreativní proces: „pod konečky prstů mých, milí umělci, splynuly dimenze.“ Toto lze chápat jako metaforu pro moderní digitální umění, kde AI a lidská kreativita spolupracují na vytváření nových uměleckých forem, což může být zobrazeno právě takovýmto typem digitálně vytvořeného umění.

Celkově obrázek a báseň společně představují spojení přírody, umění a technologie, což vede k harmonickému zobrazení, které překračuje hranice tradičního vnímání a uměleckého vyjádření.