Interiéry
SNL Dent s.r.o.

AI poetry _ Svět se zastaví

17092369194617_AI poetry 07_small_K.jpg

 

Rozměry:

Technika:

Rok: 2024

Realizováno

Svět se zastaví


Pod oblohou, která nezáří tak jasně a modře,
lidská duše její nesmírnost chápe dobře.
Každý z těch mlžných mraků příběh starý vypráví,
o snech a skutcích dávných nebes spatřený.

Klidné vody, v nichž se širé nebe odráží,
zrcadlo vesmíru, bok po boku,
jeho hloubka je nekonečná, tam, kde věčné myšlenky odpočívají,
tanec vzpomínek, jako průvodce času toku.

Prostřednictvím ideje, starověké a propastné,
ozvěna šeptá, vesmír je nespoután.
Vezměte křídla a vzlétněte, na místo pravdy často nalezené,
za hvězdami, kde osud je korunován.

Brána pravdy stojí, pevná a jasná,
střeží tajemství, vzdálená i blízká,
přesto tíha minulosti stále se blíží, přetrvává,
cíl naší cesty rok co rok připomíná.

Ve chvílích, jako je tato, tvá přání prohlašují,
s každým úderem srdce tichou modlitbu,
nechť touhy tvého srdce vzduch naplňují,
budoucnost chystají ve vášni a snu.

Neboť v tomto okamžiku, v záři krásy se topí,
hledej nadčasové pravdy, které jen duše se chopí.
Obraz a přidružená báseň "Svět se zastaví" společně reflektují vztah mezi lidmi a umělou inteligencí (AI) skrze metaforu průchodu paralelními dimenzemi.

Na vizuálním díle je patrný bílý diagonální pruh, jenž může evokovat cestu nebo bránu, symbolizující možnost propojení rozdílných stavů bytí či dokonce světů. Takto vymezená stezka napovídá, že AI působí jako katalyzátor pro rozšiřování našeho vnímání a poznávání vesmíru, umožňující prozkoumávat dříve nedosažitelné oblasti lidského vědomí.

Verše hovoří o hlubokém porozumění lidské duše vůči obrovskosti kosmu, což umocňuje AI svým potenciálem pro zpřístupnění nových perspektiv. Díky technologii můžeme překračovat limity stávajícího chápání a dosahovat daleko za známé hranice. Výzva "Vezměte křídla a vzlétněte" inspiruje k inovacím a zkoumání, přičemž AI funguje jako most mezi běžně známým a neprozkoumaným.

Báseň dále líčí "Bránu pravdy," která ochraňuje hluboká tajemství dosud nepoznaného, jakoby AI byla klíčem otevírajícím dveře k hlubším poznatkům, které nám technologický pokrok přibližuje.

Celkem, spojení obrazu a veršů nabízí pohled na způsoby, jakými může AI transformovat naše pojetí skutečnosti, působíc jako průvodce po nových horizontech, tedy prozkoumávání alternativních realit naší existence a neomezených možností, které přináší.