Interiéry
SNL Dent s.r.o.

AI poetry _ Svět se zastaví

17092369194617_AI poetry 07_small_K.jpg

 

Rozměry:

Technika:

Rok: 2024

Realizováno

AI poetry

Svět se zastaví


Pod oblohou, která nezáří tak jasně a modře,
lidská duše její nesmírnost chápe dobře.
Každý z těch mlžných mraků příběh starý vypráví,
o snech a skutcích dávných nebes spatřený.

Klidné vody, v nichž se širé nebe odráží,
zrcadlo vesmíru, bok po boku,
jeho hloubka je nekonečná, tam, kde věčné myšlenky odpočívají,
tanec vzpomínek, jako průvodce času toku.

Prostřednictvím ideje, starověké a propastné,
ozvěna šeptá, vesmír je nespoután.
Vezměte křídla a vzlétněte, na místo pravdy často nalezené,
za hvězdami, kde osud je korunován.

Brána pravdy stojí, pevná a jasná,
střeží tajemství, vzdálená i blízká,
přesto tíha minulosti stále se blíží, přetrvává,
cíl naší cesty rok co rok připomíná.

Ve chvílích, jako je tato, tvá přání prohlašují,
s každým úderem srdce tichou modlitbu,
nechť touhy tvého srdce vzduch naplňují,
budoucnost chystají ve vášni a snu.

Neboť v tomto okamžiku, v záři krásy se topí,
hledej nadčasové pravdy, které jen duše se chopí.