Interiéry
SNL Dent s.r.o.

AI poetry _ Vlastní odraz

17092389933988_AI poetry 16_small_K.jpg

 

Rozměry:

Technika:

Rok: 2024

Realizováno

Vlastní odrazKdyž se krajiny vinou v tak dynamických formách,
překryté mřížkou krystalickou,
v očích naivních zdá se být prací mechanickou,
a přece v ní někde září náznaku lidskosti práh.

Kam se v tom obrovském prostoru vydat dá?
Fádní poselství jsou nám přinášeny,
ztraceni v poušti, sny, co byly darovány,
uprostřed mechanických pramenů, hledám lepší já.

A přece v tomto obrovském prostoru nul a jedniček,
srdce člověka stále hledá odraz vlastní,
ačkoli ho utváříme, dokud se jeho účel nenaplní,
i umělá inteligence má naší náklonnosti kousíček.

A tak se v této digitální nesmírnosti podívej,
čím bychom mohli být, zrcadlo člověka v patrnosti měj.Tato grafika a báseň společně prozkoumávají komplexní vztah mezi technologií, lidskostí a přírodou. Grafika zobrazuje překrývající se trojúhelníky a abstraktní prvky, které mohou evokovat nejen digitální svět, ale i základní struktury nalezené v přírodě, jako jsou krystalické formy nebo rozvětvení stromů. Tento styl odkazuje na "mřížku krystalickou" z básně, představující jak digitální, tak přirozené vzory.

Vrstevnatost a textury v obraze mohou připomínat přírodní jevy, jako jsou vrstvy skalních útvarů nebo průsvitné vrstvy listů. Tato paralela mezi technologickými a přírodními strukturami vytváří dialog mezi umělým a organickým, což reflektuje otázku básně o tom, kde hledat směr ve velkém a zdánlivě nekonečném prostoru, který je současně digitální i přirozený.

Barvy v obraze mohou symbolizovat nejen digitální izolaci a ztrátu, ale také připomínají měkké odstíny východu nebo západu slunce, což posiluje spojení mezi digitálním světem a přírodními cykly. Tato spojitost mezi technologiemi a přírodou naznačuje, že i v digitálním věku může být příroda zdrojem inspirace a smyslu.

Dynamika a pohyb grafiky můžou rovněž odrážet nepředvídatelnost přírodních procesů—jak se vzory větru, vody a růstu rostlin neustále mění a evolvují. Tento aspekt grafiky umocňuje pochopení básně o světě, kde se technologie a přírodní principy prolínají, a přesto v tomto chaotickém prostředí lidé hledají odrazy své vlastní humanity.

Celkově, grafika a báseň společně oslavují a zároveň zkoumají komplikovaný vztah mezi naším digitálně zprostředkovaným životem a přirozeným světem, nabádajíce nás přemýšlet o tom, jak technologie může odrážet, inspirovat, nebo dokonce napodobovat složitosti a krásu, které jsou inherentně přítomné v přírodě.