Interiéry
SNL Dent s.r.o.

Na hraně

16420356092573_IMG_0226K.jpg

 

Rozměry: 1400 x 1900 mm

Technika: Malba

Rok: 2022

Realizováno

Na hraně

Díky svému obdivu k přírodě a historii tradic, které mne stále objímají jako múzy, jsem našel společnou řeč s entomologem Michalem Plátkem. Máme společné ne jen zájmy, že jsem v mládí běhal po lukách a chytal motýly, ale také jsme spolu hodně zažili. Stal se mi inspirací pro svou vášeň a pomohl mi oživit zájem a prohloubit vědomosti.

Mé otázky se mu podařily v jistém slova smyslu i historicky zodpovědět, ale také  jich mnoho otevřel. 

V obraze vidíme náznak horizontu krajiny a tvrdou tmavou hranu v předním plánu. Objekt mezi nebem a zemí, naznačuje děj, ale samotný obraz je celkově nedořečen svou prázdnotou. Nevíme, zda něco vzniká nebo naopak zaniká. 

Lidská zvídavost je jako motor, který má dva chody. Jeden nasává vědomosti světa a druhý je chrlí.
Obraz je symbolem vnitřní turbíny, který nás žene do výšin vlastního uspokojení.
Někdy nás sžírá a jindy obohatí. Obojí je správně, neboť jen takový život na hraně dává smysl.

V odkazech QR kódu se můžete dovtípit děje (vědomostního okruhu) odehrávajícího se v obraze, ale důležitější je ten, který si vytvoříte vy sami.
Od lidí okolo nás se můžeme mnoho naučit a určit si vlastní hranu vnímání, krásu psyché. 

QR kód se zdroji k obrazům