Interiéry
SNL Dent s.r.o.

Rozborka - Sborka

17162924719672_AI poetry 52_small K.jpg

 

Rozměry:

Technika:

Rok: 2024

Realizováno


ROZBORKA - SBORKA

Dílo "ROZBORKA-SBORKA" výstižně zachycuje lidský strach z automatického zbrojení umělé inteligence. Mechanické struktury a fragmenty, vznášející se v chaotickém prostoru, připomínají smrtící zbraně na pokraji nasazení. Jejich chladné formy symbolizují neosobní povahu AI, jež může být použita k destruktivním účelům.

Temný, spletitý podklad vyvolává pocit nejistoty a chaosu, zrcadlící obavy společnosti čelící rychlému technologickému pokroku. Skrze tuto bouři nejistoty se divák stává svědkem dystopické vize, kde automatizované zbrojení ohrožuje lidské životy.

"ROZBORKA-SBORKA" není jen uměleckým dílem, ale i varováním před neuváženým vývojem technologií s potenciálně ničivými důsledky. Nabádá k reflexi a diskuzi o etických otázkách a odpovědnosti při vytváření a využívání pokročilých technologií.

Toto dílo připomíná křehkost lidské existence a důležitost kontroly nad technologiemi, které mohou změnit náš svět. Uvědomujeme si strach z neznámého a nutnost postavit se hrozbám s rozvahou a zodpovědností.