Interiéry
SNL Dent s.r.o.

Stráž

16438758916898_IMG_9495.jpg

 

16438758920079_IMG_9367.jpg

 

16438759204079_IMG_9367.jpg

 

Rozměry: 600 x 220 x 60 mm

Technika: Plátno na dřevěné konstrukci

Rok: 2021

Realizováno

Stráž

Před pyramidami v Gíze se tyčí záhadná Sfinga – socha lva s lidskou hlavou. Socha dlouhá 73 metrů, vysoká 20 metrů a široká 14 metrů byla vytesána do jediného kusu skály může být zbožštěným zobrazením faraona Chufua. Ztělesňuje panovnickou moc, která nemá slitování se vzbouřenci, je však laskavá k poslušným. Termín Sfinga, odvozený ze staroegyptských slov šepses anch (“žijící podoba”) označuje zobrazení lvů s lidskou hlavou, kteří drží stráž u bran podzemního světa. 

Všude ve světě lvi vždy sedí zády k bráně a k příchozím jsou natočeni tlamou s vyceněnými zuby - brání tak zlu a neštěstí, aby nemohly vstoupit dovnitř.

V čínském chrámu Věčného klidu Yong, jsou jediní dva lvi otočeni zády.

Moje Stráž střeží svět vnitřní, duševní. Stráží hnízdo, metaforu domova a okolí, které nás utváří, myšlenky výstavy uzavřené v budově synagogy. Netušíme zda nás sledují, jejich amorfní tvar vzbuzuje nepokoj až odpor i přes svou estetičnost. Stojí uvnitř hnízda a vítají návštěvníky, kteří přispívají svou přítomností. Jakmile vstoupíte, stáváte se součástí hnízda a dotváříte myšlenku výstavy. Živého organismu, tedy místa, kde se odehrává spletitá vizuální hra. Objekty jsou stavební prvky struktury hnízda a obrazy výhledy do krajin imaginace.

Vstoupili jste do mé hlavy a nyní jste její součástí.

Vítejte v hnízdě!